សហភាពការងារកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ស្តីពី សំវាទសង្គម ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល និងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវិត-19

Event Date: 21/06/2020

សហភាពការងារកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ស្តីពី សំវាទសង្គម ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល និងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវិត-19 ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកប្រធាន អាត់ ធន់ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក មកពីវិស័យទេសចរណ៍ សេវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន សំណង់ និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ប្រមាណជាង ១០០នាក់ នៅការិយាល័យសហភាពការងារកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប។

Contact
Subscribe
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ