ទស្សនវិស័យ, បេសកកម្ម និងគោលបំណង

គោលបំណង

ប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសង្គមមួយដែលមាននីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិស្មើគ្នានិងពេញលេញក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សរវាងបុរសនិងស្ត្រីក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅល្អនិងងាយស្រួល។ ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននូវភាពស្របច្បាប់ខាងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សរវាងបុរសនិងស្ត្រីដែលមានជីវភាពធូរធារ។

បេសកកម្ម

 • រួមបញ្ចូលសហជីពទាំងអស់ទៅជាសំឡេងតែមួយគត់
 • គាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
 • បណ្តុះបណ្តាលនិងប្រមូលឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
 • តស៊ូមតិដល់និយោជកនិងរដ្ឋាភិបាល
 • លើកកម្ពស់សមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រី

គោលបំណង

ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមសហជីពនិងសហព័ន្ធដូចជា៖

 • បង្កើនសមាជិកជាបណ្តើរ ៗ លើគ្រប់វិស័យការបង់វិភាគទាន
 • មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចរចានិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • សមាជិកមានស្ថានភាពការងារល្អ
 • ក្នុងនាមជាតំណាងជាតិនិងអន្តរជាតិ
 • ទទួលបានស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិក
 • មានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង
ទំនាក់ទំនង
 • អាសយដ្ឋាន: #2,3G ផ្លូវ 26BT ភូមិត្នោតជ្រុំ, សង្កាត់បឹងទំពុន, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
 • ទូរស័ព្ទ: (855) 12 998 906 / 12 709 509 / 85 617 788
 • អ៊ីមែល: clc.cambodia@online.com.kh
 • គេហទំព័រ: www.clccambodia.org
Subscribe
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ