ទំនាក់ទំនង

  • អាសយដ្ឋាន: #2,3G ផ្លូវ 26BT ភូមិត្នោតជ្រុំ, សង្កាត់បឹងទំពុន, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ: (855) 12 998 906 / 12 709 509 / 85 617 788
  • គេហទំព័រ: www.clccambodia.org

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

សូមផ្ញើសាររបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម
ក្រុមការងារយើងនឹងឆ្លើយតបវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ សូមអរគុណ!

ទំនាក់ទំនង
  • អាសយដ្ឋាន: #2,3G ផ្លូវ 26BT ភូមិត្នោតជ្រុំ, សង្កាត់បឹងទំពុន, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ: (855) 12 998 906 / 12 709 509 / 85 617 788
  • អ៊ីមែល: clc.cambodia@online.com.kh
  • គេហទំព័រ: www.clccambodia.org
Subscribe
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ