ស្នេីអន្តរាគមន៍លេីសំណុំរឿងបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន​ ១៣០នាក់​ និងករណីរឿងផ្សេងៗទៀត

សហភាពការងារកម្ពុជា​ (CLC) និងសហព័ន្ធកម្មករសហជីពវិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជា​ (CTWF) បានលិខិតដាក់ជូនស្ថានទូតបារាំង​ ស្នេីអន្តរាគមន៍លេីសំណុំរឿងបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន​ ១៣០នាក់​ និងករណីរឿងផ្សេងៗទៀត​ នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ​ ព្រលានកងកេង​ និងព្រលានខេត្តសៀមរាប។

សហភាពការងារកម្ពុជាបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសាឆ្នាំ ២០០៦ និងបានចុះបញ្ជីនៅ No KB/VK នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០០៨ នៅក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យ។ បច្ចុប្បន្ន CLC មានសមាជិកចំនួន ១០១២៧៨ មកពីសហព័ន្ធសមាជិកសមាគមនិងសហជីពចំនួន ៨ ...

ទំនាក់ទំនង

  • ផ្ទះលេខ ២,៣ជី ផ្លូវ២៦បីធី ភូមិត្នោតជ្រុំ សង្កាត់បឹងទំពុន២ រាជធានីភ្នំពេញ
  • 087 888 959 / 012 998 806ច័ន្ទ-សុក្រ ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច
  • info@clccambodia.orgឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង
Developed: CyberFish